Wand en plafond renovatie / restauratie

Wij zijn gespecialiseerd in beide disciplines. Vooral restauratie in oude gebouwen, waar het werk aangepast moet worden aan de oude bestaande situatie, vereist soms speciale vaardigheden.

Renovatie

Bij renovatie wordt de wand of het plafond geheel opnieuw gestukadoord en zodoende weer in nieuwe staat gebracht.

Restauratie

Bij restauratie wordt de wand of het plafond slechts gedeeltelijk opnieuw gestukadoord.

Wij onderscheiden de volgende drie situaties:

  1. standaard ruimtes
  2. buitengevels
  3. vochtige ruimtes

Standaard ruimtes

Dit zijn binnenruimtes waar met gips gewerkt wordt. Er kan een zeer dunne laag (filmlaag), een toplaag of een raaplaag aangebracht worden. De afwerkingsgraad is behang- of sausklaar bij glad werk. Schuurwerk kan chaotisch dan wel met regelmaat afgewerkt worden.

Buitengevels

Hier worden altijd cementgebonden mortels aangebracht als er direct op de stenen ondergrond gewerkt wordt. Als de gevel eerst geïsoleerd wordt met tempex, worden vaak sierpleisters als afwerking gebruikt.

Vochtige ruimtes

Vochtproblemen treden vaak op in kelders van oude gebouwen. Hierdoor is de stuklaag vaak geheel vergaan. Om vochtproblemen te bestrijden worden speciale technieken gebruikt. Wij gebruiken er twee.

Ten eerste kunnen er speciale saneermortels worden gebruikt.

Een tweede methode die wij vaak toepassen is het zogenaamde epoxysysteem, waarbij de oude techniek (zand, cement, kalk) vermengd wordt met moderne epoxy-systemen.