Sloopwerk

Soms is het noodzakelijk, alvorens te kunnen gaan stuken, eerst enig sloopwerk te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het verwijderen van oude plafonds zijn of het afbikken van oude specielagen op stenen muren. Dit kan door ons geheel in eigen beheer uitgevoerd worden.